Ekonomibemanning – Outsourcing

Redovisnings – och ekonomibemanning
Outsourca hela eller delar av din ekonomi till oss.
Låt oss bli din ekonomiavdelning, helt eller delvis, löpande eller under en kortare period.

Att outsourca företagets ekonomi är ett smidigt alternativ när företag av olika anledningar inte vill eller kan anställa nya medarbetare.

Behovet av kompetens kan komma plötsligt. Behov kan uppstå vid tillfälliga arbetstoppar eller sjukskrivningar eller vara mer planerat som vid föräldravikariat.

CÖ Redovisning erbjuder specialiserad kompetens inom redovisning och ekonomi, för både kortare och längre konsultuppdrag. Vi hjälper dig att snabbt få rätt person på plats.

Du är välkommen att kontakta oss

LÄR KÄNNA TEAM CÖ!

PERSONLIG KONTAKT

Örebro (Huvudkontor)

Nora

PERSONLIG KONTAKT