Reko – svensk standard för redovisningstjänster

Den nationella standarden för hur redovisningstjänster ska utföras kallas Reko. Det är en metodik som tillämpas av auktoriserade redovisningskonsulter och deras medarbetare.

Målsättningen är att standarden ska leda till hög kvalitet på arbetet som utförs. Syftet är att genom en rapportering som är tydlig och anpassad till verksamhetens behov få en hög kvalitet på företagets redovisning. Det bidrar till effektivare arbete och högre kvalitet på redovisningstjänsterna.

Alla FAR-auktoriserade redovisningskonsulter och deras medarbetare som tillhandahåller redovisningstjänster ska tillämpa Reko. Standarden fokuserar enbart på hur själva arbetet ska utföras och innehåller inte några lagar eller föreskrifter.

Läs mer om Reko här!

Tryggt att anlita en auktoriserad redovisningskonsult

Att anlita en auktoriserad konsult är en trygghet för dig och ditt företag. Auktorisationen garanterar kvalitet, kompetens och erfarenhet. Vi som är auktoriserade redovisningskonsulter tar ansvar för att tjänsterna som utförs till dig håller en hög kvalitet. Det leder till att din redovisning och löneadministration blir rätt från början.

Auktorisationen består av fyra hörnstenar. En auktoriserad Redovisningskonsult:

• genomgår löpande vidareutbildningar i nya regler och ny praxis
• blir kvalitetskontrollerad
• är ansvarsförsäkrad för din trygghet
• arbetar enligt Svensk standard för redovisningstjänster, REKO

Vi är medlemmar i FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare.

Det är FAR, branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare som utfärdar auktorisationen.

Auktoriserade redovisningskonsulter skall förnya sin titel vart sjätte år. FAR:s medlemmar har regler för god yrkessed som gäller alla medlemmar. FAR genomför regelbunden kvalitetskontroll av sina medlemmar och medlemsföretag.

Läs mer på FAR:s webbplats.

Du är välkommen att kontakta oss

LÄR KÄNNA TEAM CÖ!

PERSONLIG KONTAKT

Örebro (Huvudkontor)

Nora

PERSONLIG KONTAKT