Utdelningsregler 3:12

Ekonomisk rådgivning
Utdelning från det egna bolaget beskattas vanligtvis enligt regelverket 3:12*. Vi på CÖ Redovisning får ofta frågor i ämnet. Med lång erfarenhet av stöd med dessa regler till företagare är vi numera experter inom området.

Få rätt utdelning enligt 3:12-reglerna
Hos oss erbjuds du som ägare av ett bolag hjälp i form av kvalificerad rådgivning inom regelverket 3:12 där vi tillsammans går igenom din specifika situation.

* 3:12-reglerna är bestämmelser om hur ägare till fåmansbolag som är verksamma i betydande omfattning i bolaget ska beskattas för utdelning och kapitalvinst i bolaget. Utdelning kan bara upp till en viss nivå beskattas som inkomst av kapital. Över den ska utdelning beskattas som inkomst av tjänst.

Några av rådgivningstjänsterna vi erbjuder:
Köpa och starta bolag
Privatlektion Drop-In bokföring
Ombildning från enskild firma till aktiebolag
Utdelningsregler 3:12
Likvidering av bolag

Du är välkommen att kontakta oss

LÄR KÄNNA TEAM CÖ!

PERSONLIG KONTAKT

Örebro (Huvudkontor)

Nora

PERSONLIG KONTAKT